Pro odborníky

Přípravek Kitl Eligin BIO byl vyvinut ve spolupráci s předními českými vědci, prof. Bartůňkovou, prof. Třískou a ing. Houškou. Tato vědecká rada i nadále dohlíží na kvalitu Eliginu i po jeho uvedení na trh.

 

Vědecká rada

prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.

Přední česká imunoložka a nositelka Ceny Milady Paulové v oblasti klinické medicíny. Jako přednostka Ústavu imunologie 2. lékařské fakulty UK se zabývá poruchami imunity a z nich vyplývajícími nemocemi. Vede úspěšný výzkum imunoterapie nádorů. A věří, že imunita svojí všudypřítomností v lidském těle stírá hranice mezi klasickou orgánovou medicínou a systémovým pohledem.

Role ve vědecké radě: Pohled z hlediska lékaře – imunologa.

prof. Ing. Jan Tříska, CSc.

Absolvoval VŠCHT Praha, Fakulta technologie paliv a vody, řádnou aspiranturu na VŠCHT Praha, Fakulta technologie paliv a vody; habilitační řízení VŠCHT Praha, obor Analytická chemie a profesorské řízení MU Brno, obor Chemie životního prostředí. Pracoval například jako vědecký pracovník a vedoucí Laboratoře a zástupce ředitele Spol. laboratoří ČSAV České Budějovice. Za svou kariéru byl na několika studijního pobytech – například v Německu, U.S.A. nebo v Kanadě. Od roku 1993 do současnosti pracuje jako vědecký pracovník Ústavu výzkumu a globální změny AV ČR, v.v.i. Rovněž od roku 1993 přednáší na Jihočeská Univerzita České Budějovice.

Role ve vědecké radě: Chemické rozbory složek Eliginu.

Ing. Milan Houška, CSc.

Vystudoval ČVUT Fakultu strojní, Katedra chemických a potravinářských strojů. Téma jeho disertační práce bylo Inženýrské aspekty tixotropních kapalin. Pan Ing. Milan Houška, CSc. je náměstek ředitele pro vědu a výzkum ve Výzkumném ústavu potravinářského průmyslu, později Výzkumném ústavu potravinářském Praha, v. v. i. Absolvoval kurzy HACCP, kurz kvality a bezpečnosti potravin na Cornell Univerzity Ithaca, USA.

Role ve vědecké radě: Pohled z hlediska potravinářského.

 

O Kitl Eligin BIO v médiích:

Nedoceněné účinky zázvoru očima imunologa

Zkrácený záznam přednášky prof. MUDr. Jiřiny Bartůňkové, DrSc.:

 

prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc. - celý záznam z přednášky na téma Nedoceněné účinky zázvoru očima imunologa na Evolution festivalu v Praze:

 

TV spot Kitl Eligin BIO (Leden 2020):

 

 

Publikovaný článek “Zázvor a jeho účinky na zdraví”:

Tento článek byl publikován v Potravinářská revue 1/2016, jehož autory jsou Ing. Milan Houška, CSc., Jan Strohalm, prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.

     

Publikovaný rozhovor s prof. MUDr. Jiřinou Bartůňkovou, DrSc. “Příroda je velká chemická laboratoř” v časopisu Téma č. 36/2018.